Historik

1974
Samarbete mellan Lars Wilöf och Gunnar Jegrelius inleds och utmynnar i att Pharmakon bildas med devisen bättre produkter i samklang med naturen. Detta betyder i praktiken produkter med maximal effekt och skonsamhet mot människa och natur.

1975
Produkter börjar tillverkas och säljas på recept utvecklade av Gunnar Jegrelius. Produkterna tillverkades hos Glykocid i Vadstena. Levereras till Iggesunds Bruk, Ströms Bruk och Ortviken första året.

1976
Lanseras det första vattenbaserade avfettningsmedlet P62 FL och leverans av produkter till Iggesunds bruk, Ströms bruk och Ortvikens pappersbruk inleds.

1985
Skumdämparen Formula 116 levereras till Iggesunds Bruk. Produkten ersätter en tidigare lösningsmedelsbaserad produkt för avluftning av bestrykningssmetar. Tidigare produkt har orsakat hälsoproblem för personalen.

1994
Birger Wilöf börjar i företaget efter avslutade studier i Linköping. Birger börjar genast att arbeta med utvecklingen av det som senare skulle bli PharmaDos.

1996
PharmaDos provas i driften och gör succé. Dyrbar nedklassning av sedelpapper på grund av färgfel upphör helt och Tumba bruk köper senare hela 4 pumpar och doserar som mest 3 färger samtidigt. 

1997
En helt ny generation rengöringsmedel lanseras som är koncentrerade, användarvänliga och snabbt biologiskt nedbrytbara. Första leveransen av dessa produkter gör till Husum och Ortviken. Utvecklingen av PharmaDos II påbörjas.

1999
Provkörs PharmaDos II i driften hos Holmen i Hallstavik, PM11

2000
Lanseras ytterligare fyra nya produkter med ännu böttre miljödata och högre effekt. Levereras ett komplett automatiskt färgdoseringssystem med 4 st PharmaDos Micra II till den nya PM11 Holmens Bruk Hallstavik.

2001
Förstärks personalen med Gunilla Linderoth som ansvarar för bokföring och redovisning.

2002
Inleds samarbetet med forskaren Dr. Matti Tolonen som resulterar i att Pharmakon säljer Tolonens kosttillskott i Sverige.

2004
Pharmakon fyller 30 år. Ett nytt program för kemikaliepåläggare av kemikalier samt smidigare kemikaliehantering presenteras. Leverans till kund påbörjas.

2005
4 nya produkter lanseras med ännu bättre effekt och miljödata.

2007
Testas nya produkter för filt och vira tvätt med mycket gott resultat bl.a Kontex LMG2.

2019
Pharmakons kemikalier tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001.